زمان می گذرد و با خنده ی غروب زندگی را به همراه

دارد یک غروب غم انگیز غروب جدایی غروب فراق زمان

می گذرد و خاطرات و لحظه های با تو بودن را در مقابل

چشمانم مجسم می سازم . آری در مقابل چشمان پر 

از اشکم چشمانی که در اعماق نشاط  از حیات را نمی

بینی زمان می گذرد و یکسال و دو سال و سه سال و

چندین سال بر زنگانی من و تو افزوده می گردد.

   در شهری به نام عشق رشته کوهی

                است  به نام محبت

در این شهر رودخانه ای است به نام صفا

 

این رود به ابرهایی می رسد به نام وفا24.gif14.gif

 

/ 0 نظر / 15 بازدید