تمنا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

به خاطر آفتاب نه بخاطر حماسه

بخاطر سایه بام کوچکش

به خاطر ترانه ای

کوچک تر از قلب تو

نه بخاطر جنگل نه بخاطر دریا

به خاطر یک برگ

به خاطر یک قطره

روشن تر از چشم های تو

به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم

به خاطر دست های من تو دست های تو

به خاطر لب های من بر گونه های بی گنا ه تو

به خاطر عروسک های تو نه بخاطر انسان های بزرگ

به خاطر ناودان هنگام بارش باران

به خاطر کندوها

زنبور های کوچک و

بخاطر من

من را دوست بدار

 

/ 0 نظر / 6 بازدید