دوست داشتن حقيقی       «کسی را که دوست داری همه حقی بر تو دارد از                                                                        جمله اینکه                                                                      دوستت نداشته باشد ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 8 بازدید
بهمن 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
17 پست
بهمن 84
25 پست
رجایی
1 پست
حمیدرضا
1 پست
عشق
2 پست
دریا
1 پست
گیتار
1 پست
عادل
2 پست
انتظار
1 پست
آرزو
1 پست