# انتظار
                                    عشق          عشق يعنی معنی يک انتظار            عشق يعنی واژه های بی قرار                عشق يعنی چشمهای ارغوانی          عشق يعنی گريه های ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید