بازگشت تکنوازنده

ببخشید
اگه تو مسیر جاده خسته کردم لحظه هاتو
آخر جاده رسید ، خسته نباشی
ببخشید
اگه آفتابی نبودم توی خاکستری باور و تردید
بی گناهم ، از دیار خیس بارانم نه از دیار خورشید
ببخشید ،ببخشید ،ببخشید


ماندن یا رفتن 

 
دیگر رمقی برای رفتن نمانده است به کجا بروم؟ به کجای این شب سیه و دیرپای بیاویزم دیگر
چه فرقی می کند بی تو در کجای این برهوت عظیم خدا قرار بگیرم .
نگاه مهربان تو با سرپنجه نیایشگر خویش مرا تا به اقصی نقاط عالم هستی تا بدانجا که پای هیچ انسانی
آنرا آلوده نساخته بود می برد امروز که نگاه تو نیست دیگر چه فرقی می کند رفتن یا ماندن
حتی ذره ایی تردید مرا قلقلک نمی دهد که بروم یا بمانم و تو بهتر از هر کسی می دانی که برای من
عشق از زندگی کردن برتر است و وقتی که تو نباشی من به کجا بروم

/ 1 نظر / 24 بازدید
هاني و ماني

سلااااااااااااااااااااااااااااااااام خيلی خوشحال شدم پيامتو ديدمو بيشتر از همه خوشحالم که برگشتی...بازگشتت رو به دنيايه وبلاگ نويسان تبريک ميگم..اميدوارم دوباره هوس رفتن نکنی که خيلی جات خالی ميشه